ECO PACK Service บริการคุ้มค่า ด้วยอะไหล่ทางเลือก เหมาะสำหรับรถยนต์อายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และหมดระยะรับประกันคุณภาพรถแล้ว (150,000 กม.)

ยี่ห้อ : T-OPT, Bendix , Advics

แพ็กเกจเปลี่ยนผ้าเบรก (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

ราคาเริ่มต้น 1,310 บาท

ยี่ห้อ : T-OPT, AISIN

แพ็กเกจเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน (ซ้าย-ขวา)

ราคาเริ่มต้น 175 บาท

ยี่ห้อ : T-OPT

แพ็กเกจเปลี่ยนไส้กรองแอร์

ราคาสุทธิ 300 บาท

ยี่ห้อ : T-OPT, DENSO ( COOL GEAR)

แพ็กเกจเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

ราคาเริ่มต้น 270 บาท

แพ็กเกจเช็กระยะพื้นฐาน

ราคาเริ่มต้น 850 บาท

ยี่ห้อไส้กรอง : DENSO ( COOL GEAR)

แพ็กเกจเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง

ราคาเริ่มต้น 750 บาท

ยี่ห้อ : TOKICO

แพ็กเกจเปลี่ยนโช้คอัพ (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

ราคาเริ่มต้น 3,250 บาท

ยี่ห้อ : DEESTONE

แพ็กเกจเปลี่ยนยางรถยนต์

ราคาเริ่มต้น 1,490 บาท

แพ็กเกจเปลี่ยนจานกดคลัทช์

ราคาเริ่มต้น 3,275 บาท

แพ็กเกจเปลี่ยนผ้าคลัทช์

ราคาเริ่มต้น 3,830 บาท

หมายเหตุ:

  • 1. จัดจำหน่ายในรูปแบบแพ็กเกจ (ราคาสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2. ราคาปรับปรุงล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2567
  • 3. ค่าบริการที่แสดงข้างต้น เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากงานบริการจริง
  • 4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการ
  • 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เวลา และเงื่อนไขการรับประกันฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาและแพ็กเกจ