หมายเหตุ

  1. ขอสงวนสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะลูกค้าที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน T-Connect กดเข้าร่วมโปรแกรม Toyota Connected Frequent Service Reward (TCFR)
  2. ขอสงวนสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าที่เข้ารับบำรุงรักษารถยนต์ (เช็กระยะมาตรฐานทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า โดยและเปลี่ยนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ตามคำแนะนำให้เปลี่ยนในคู่มือการใช้รถยนต์ (Owner Manual) หรือเปลี่ยนโดยประเมินตามสภาพ จากรายการที่ตรวจสอบ
  3. ความคุ้มครองในช่วงขยายระยะรับประกันคุณภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ปีที่ 4-5 หรือ 150,000 กม. โดยไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอกห้องโดยสาร ที่เกิดรอยขีดข่วน แตก การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตก หรือจางลง, สีผิดเพื้ยน) และไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากการทำงานของกลไกหรือไฟฟ้า โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คู่มือการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ หรือ https://aftersales.toyota.co.th/extended_warranty
  4. ค่าใช้จ่ายงานการบำรุงรักษารถยนต์ที่แสดง เป็นราคาสำรวจ ณ เดือนสิงหาคม 2565 ของรถยนต์ Yaris ATIV รุ่นใหม่ปี 2565 โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  5. สิทธิประโยชน์การขยายระยะรับประกันคุณภาพ ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ถอนเป็นเงินสด/เครดิตหรือบริการอื่นๆ ทดแทนได้
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  7. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://aftersales.toyota.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] หรือโทร 1486