“ECO PACK SERVICE” บริการคุ้มค่า ด้วยอะไหล่ทางเลือก

ทางเลือกใหม่พร้อมมาตรฐานการติดตั้ง มั่นใจกับการรับประกันจาก โตโยต้า

โตโยต้า ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ แนะนำบริการใหม่ “ECO PACK SERVICE” โดยใช้อะไหล่ทางเลือกคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ ที่เป็นที่ยอมรับในตลาด ( T-OPT, Cool Gear, Aisin, Advics, TOKICO, Bendix, Deestone ) สำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์โตโยต้าที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และหมดระยะรับประกันคุณภาพแล้ว ครอบคลุมงานบริการด้วยแพ็กเกจซ่อมด่วน 10 เมนูสำหรับรถยนต์ 8 รุ่น ด้วยบริการที่คุ้มค่า ราคาสบายกระเป๋า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ พร้อมรับรองมาตรฐานการติดตั้งด้วยช่างเทคนิคมืออาชีพ และการรับประกันงานซ่อมจากโตโยต้า พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ

จัดจำหน่ายในรูปแบบแพ็กเกจ ราคาประหยัด (ราคาสุทธิ)

พร้อมให้บริการสำหรับรถยนต์โตโยต้า 8 รุ่น

รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล จำนวน 4 รุ่น

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จำนวน 4 รุ่น

เฉพาะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ECO PACK Service

แพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์แท้โตโยต้า พร้อมปะเก็นและไส้กรองอะไหล่ทางเลือก

รับสิทธิ์เช็กเพิ่ม 38 รายการ

หมายเหตุ:

  • 1. จัดจำหน่ายในรูปแบบแพ็กเกจ (ราคาสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2. ราคาปรับปรุงล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2567
  • 3. ค่าบริการที่แสดงข้างต้น เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากงานบริการจริง
  • 4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการ
  • 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เวลา และเงื่อนไขการรับประกันฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาและแพ็กเกจ